Hemne Ungdomskorps
Hemne Ungdomskorps
www.hemnekorps.no/huk

Og vi er i gang!

29.08.2011: Onsdag 31. august blir første øvelse. Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!

Som de fleste kanskje har fått med seg, er Ungdomskorpset nå knyttet til kultruskolen. I disse dager ansettes det ny dirigent, samt at en arbeider for å få på plass instruktør for aspiranter og evt. viderekomne.

Korpset øver i Samfunnshuset onsdager kl. 17.45 til 20.00. Hvis du har lyst til å starte kan du stikke innom da eller kontakte Anne Mette Strand på telefon 4024 0105.

Våren 2012 skal kulturskolen settes opp en stor musikal, og vi tror det kan bli en flott sak for HUK også.