Kirksæterørens Hornmusikk
Kirksæterørens Hornmusikk
www.hemnekorps.no/khm

Faste aktiviteter

Øving

Øvelser

Korpset øver hver mandag kl. 19.00 til 21.30 på Hemne Samfunnshus

Kl. 20.15 har vi 15 minutters kaffepause.

VÅrkonsert 2005 Foto: Turid Ersvik Avisa Sør-Trøndelag

Konserter og ulike arrangement

Som regel har vi en vår- og høstkonsert. Da trekker vi inn ulike krefter til å synge eller spille sammen med oss. 
I tillegg spiller vi på en del andre arrangement gjennom året. Noen ganger har vi prøvd oss på ulike mesterskap.

Må også nevne 17. mai der vi prøver å bidra til å gjøre dagen til en fest for alle.

 Stokkebrygga

Sosiale aktiviteter

Sommeravslutning

Sosiale kvelder

 Tur

Turer

 Vi har ikke noen faste turer vi er på hvert år, men vi prøver å få til et seminar/en tur så å si hvert år.